O kancelarii

Adwokat Dawid Zakrzewski, absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W latach 2016-2018 obywał aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Łodzi, współpracując w tym czasie z wieloma adwokatami i kancelariami prawnymi z terenu województwa łódzkiego (zwłaszcza z Łodzi, Pabianic oraz Łowicza).

Zdobyte, kilkuletnie doświadczenie w występowaniu przed sądami, organami państwowymi i samorządowymi, obecnie skutecznie wykorzystuje już w ramach własnej kancelarii adwokackiej.

W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej świadczył pomoc prawną zarówno na rzecz klientów indywidualnych (prawo karne, cywilne, rodzinne i administracyjne), jak i jednostek samorządu terytorialnego (gminy) oraz podmiotów gospodarczych (przedsiębiorcy jednoosobowi oraz spółki).

Wyróżnia go sumienność, terminowość oraz szczególne zaangażowanie w prowadzone sprawy. Podstawowym celem jego działań jest dbałość o dobro i interes klienta, w szczególności uniknięcie niekorzystnych dla niego skutków prawnych.

Kancelaria Adwokacka Pabianice

W Kancelarii Adwokackiej, która swoją siedzibę ma zarówno w Pabianicach, jak i w Łodzi, adwokat Dawid Zakrzewski świadczy usługi prawne związane z:

 • prawem karnym,
 • prawem karnym wykonawczym,
 • prawem cywilnym,
 • prawem gospodarczym i upadłościowym,
 • prawem administracyjnym.

Oferta Kancelarii Adwokackiej skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, którzy mogą również skorzystać z konsultacji mających na celu zapewnić im niezbędnych porad prawnych, a także do firm oraz jednostek samorządu terytorialnego.

Adwokat - prawo karne

Adwokat z Pabianic specjalizuje się między innymi w sprawach z zakresu prawa karnego, a co za tym idzie, staje się obrońcą podejrzanego lub pełnomocnikiem pokrzywdzonego:

 • w postępowaniu przygotowawczym,
 • w sprawach o wznowienie postępowania,
 • w sprawach o wydanie wyroku łącznego,
 • w postępowaniu sądowym,
 • w sprawach karno-skarbowych,
 • w sprawach o wykroczenie,
 • w sprawach za niesłuszne skazanie lub zatrzymanie.

Kancelaria Prawna – sprawy o odszkodowanie

Kancelaria Prawna zajmuje się szeroko rozumianymi sprawami o odszkodowanie, zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę, zwrot kosztów leczenia oraz rentę.

Praktyka adwokata z Pabianic obejmuje przede wszystkim prowadzenie spraw odszkodowawczych:

 • z tytułu wypadku komunikacyjnego
 • z tytułu wypadku przy pracy
 • z tytułu szkód majątkowych (np. zalanie, pożar)
 • z tytułu naruszenia dóbr osobistych
 • z tytułu błędów w sztuce medycznej
 • z tytułu pokrzywdzenia przestępstwem
 • z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

Prawnik – prawo rodzinne

Prawnik z Pabianic w ramach prowadzonej kancelarii adwokackiej udziela pomocy prawnej w postępowaniach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczących w szczególności spraw:

 • rozwód
 • alimenty
 • ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • unieważnienie małżeństwa
 • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa
 • o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej
 • o ubezwłasnowolnienie

Adwokat Dawid Zakrzewski z Kancelarii Adwokackiej z Pabianic przyjęte sprawy klientów indywidualnych przeprowadza w sposób kompleksowy - na etapie przedprocesowym, sądowym, wykonawczym oraz egzekucyjnym.

W Kancelarii Adwokackiej zarówno klienci z Pabianic, jak i Łodzi, mogą zasięgnąć indywidualnej porady prawnej, a także skorzystać z kompleksowej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych, osobowych lub też przedsiębiorców jednoosobowych.

Porady prawne – koronawirus

Mając na uwadze wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, adwokat Dawid Zakrzewski udziela również porad prawnych (ustnych, telefonicznych lub e-mail) dotyczących tzw. rządowej tarczy antykryzysowej oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374), obejmujących szereg uprawnień, nakazów, zakazów, ograniczeń, jak i innych obowiązków wprowadzonych w związku epidemią wirusa SARS-CoV-2 (koronawirus).

W szczególności Kancelaria Adwokacka z Pabianic oferuje szybką pomoc prawną dotyczącą:

 1. sytuacji w czasie epidemii przedsiębiorców, samozatrudnionych, firm wieloosobowych oraz spółek – np. w kwestii najmu (czynszów), pożyczek, kredytów, leasingów, odszkodowań, renegocjacji umów oraz nadzwyczajnej zmiany stosunków;
 2. aktualnych uprawnień pracodawców i pracowników – np. w zakresie zwolnień z ZUS, tzw. świadczeń postojowych, obniżek wynagrodzeń, zasiłków opiekuńczych;
 3. obowiązujących zwolnień, ulg lub innych świadczeń pieniężnych przysługujących na mocy tzw. rządowej tarczy antykryzysowej;

W celu zasięgnięcia porady prawnej od Adwokata z Pabianic w sprawie dotyczącej tzw. koronawirusa, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką.


Masz pytania? Zadzwoń +48 662 755 711