Prawo karne Pabianice

Obrońca w sprawach karnych Pabianic

Sprawa karna to nie tylko sama rozprawa przed sądem. Tak naprawdę skuteczna oraz efektywna obrona podejrzanego rozpoczyna się już na etapie postępowania prokuratorskiego/policyjnego i obejmuje szereg działań mających na celu zabezpieczenie jego interesów procesowych, kończąc na reprezentacji przed sądem pierwszej instancji i sądem odwoławczym. W sprawach karnych liczy się w szczególności szybkość działania i dobór odpowiednich metod.

Pierwszą czynnością w relacji pomiędzy podejrzanym/oskarżonym a obrońcą w sprawie karnej jest udzielenie upoważnienia do obrony. Taki dokument podpisuje sam Klient, natomiast w przypadkach osób pozbawionych wolności (np. tymczasowo aresztowanych, zatrzymanych) może to zrobić inna osoba – np. członek rodzinny lub inna osoba bliska, a nawet znajomy.

Adwokat Dawid Zakrzewski i jego Kancelaria Adwokacka świadczą kompleksową pomoc prawną dla Klientów z Pabianic. Aby dowiedzieć się więcej lub umówić się na konsultację, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną ( ul. Łaska 32, 95-200 Pabianice ) – w tym pod numerem telefonu 662 755 711.

Postępowanie przygotowawcze – Dochodzenie i śledztwo

Prawo karne stanowi, że podejrzany może korzystać z pomocy obrońcy już na etapie dochodzenia lub śledztwa (postępowanie przygotowawcze prowadzone przez Policję lub Prokuratura). Pomoc prawna adwokata jest bardzo istotna, zwłaszcza że to w tej fazie postępowania zbierane i analizowane są najbardziej istotne dla sprawy dowody, przesłuchiwany jest podejrzany oraz świadkowie, a ponadto skrupulatnie badane są wszystkie okoliczności sprawy.

Obrońca w sprawie karnej może przede wszystkim na tym etapie:

 • podjąć szybkie i efektywne działania mające na celu zapoznanie się z aktami sprawy,
 • uczestniczyć razem z podejrzanym w czynnościach przesłuchania, przedstawienia zarzutów oraz końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania przygotowawczego,
 • uczestniczyć w posiedzenie aresztowym i zażaleniowym, jeżeli stosowane jest tymczasowe aresztowanie lub inny środek zapobiegawczy,
 • udać się na spotkanie z tymczasowo aresztowanym podejrzanym lub oskarżonym w Areszcie Śledczym lub Zakładzie Karnym w ramach tzw. widzeń adwokackich,
 • zgłaszać wnioski dowodowe i uczestniczyć w określonych czynnościach procesowych, aktywnie reprezentując interesy Klienta.

Adwokat lub radca prawny specjalizujący się w sprawach karnych jest szczególnie potrzebny, gdy wobec podejrzanego lub oskarżonego mają być zastosowane środki zapobiegawcze, takie jak na przykład tymczasowe aresztowanie.

Adwokat Dawid Zakrzewski z Pabianic zapewnia pomoc prawną i obronę w takich sprawach. W toku dochodzenia i śledztwa są to postępowania prowadzone zazwyczaj przez: Prokuraturę Rejonową Łódź – Śródmieście, Prokuraturę Rejonową Łódź – Bałuty, Prokuraturę Rejonową Łódź – Polesie, Prokuraturę Rejonową Łódź – Górna, Prokuraturę Rejonową Łódź – Widzewa, Prokuraturę Rejonową w Pabianicach, Prokuraturę Rejonową w Zgierzu oraz Prokuraturę Okręgową w Łodzi.

Postępowanie sądowe

Konsekwencją zakończenia dochodzenia lub śledztwa jest zazwyczaj wniesienie przez prokuratora aktu oskarżenia do sądu. Wtedy też nieodzowna wydaje się pomoc adwokata lub radcy prawnego od spraw karnych, który będzie mógł rzetelnie przeanalizować wyniki przeprowadzonego postępowania przygotowawczego, a co za tym idzie dobrać optymalną taktykę procesową.

Adwokat od spraw karnych z Pabianic może w toku postępowania sądowego:

 • ocenić mocne i słabe strony materiału dowodowego, który został zebrany przeciwko podejrzanemu w dochodzeniu lub śledztwie,
 • rozważyć zasadność złożenia wniosku o umorzenie postępowania karnego lub warunkowe umorzenia postępowania,
 • w określonych wypadkach rozważyć zasadność złożenia wniosku o dobrowolne poddanie się karze,
 • zgłosić przed sądem odpowiednie wnioski dowodowe, np. z dokumentów, zeznań świadków lub biegłego odpowiedniej specjalności,
 • aktywnie uczestniczyć wraz z oskarżonym w rozprawach przed sądem pierwszej instancji lub sądem odwoławczym,
 • reprezentować oskarżonego na posiedzeniach sądu, np. w przedmiocie tymczasowego aresztowania,
 • sporządzić i wnieść apelację od wyroku sądu pierwszej instancji,
 • sporządzić i wnieść zażalenie na określone postanowienia sądu pierwszej instancji lub sądu odwoławczego,
 • w określonych przypadkach sporządzić i wnieść kasację do Sądu Najwyższego.

Kancelaria Adwokacka adwokata Dawida Zakrzewskiego z Pabianic zapewnia pomoc prawną i obronę na etapie postępowania sądowego. Reprezentacja Klientów obejmuje sprawy, w których najczęściej orzeka: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sąd Rejonowy dla Łodzi – Widzewa w Łodzi, Sąd Rejonowy w Pabianicach, Sąd Rejonowy w Zgierzu, Sąd Okręgowy w Łodzi oraz Sąd Apelacyjny w Łodzi.