Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za prowadzenie sprawy lub udzielenie porady prawnej ustalane jest indywidualnie z Klientem lub Zainteresowanym, przy czym zawsze jest ono dostosowane do niezbędnego nakładu pracy adwokata, stopnia skomplikowania prawnego oraz zawiłości danej sprawy.

Honorarium adwokata nie obejmuje jednak kosztów sądowych oraz skarbowych, które Klient powinien opłacić samodzielnie.