Masz pytania? Zadzwoń +48 662 755 711

parallax background

Oferta dla klientów indywidualnych:

Kancelaria Adwokacka w ramach pomocy prawnej świadczonej na rzecz Klientów indywidualnych udziela porad prawnych oraz prowadzi sprawy zarówno na etapie przedprocesowym i sądowym, jak wykonawczym oraz egzekucyjnym.

Pomoc prawna dotyczy w szczególności:

 • obrony podejrzanych, oskarżonych i skazanych w sprawach karnych,
 • kompleksowej reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwem lub wykroczeniem,
 • prowadzenia spraw z zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego,
 • zastępstwa procesowego w sprawach rodzinnych,
 • występowania w charakterze pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych,
 • reprezentacji osób fizycznych w sprawach tzw. upadłości konsumenckiej.

Oferta dla podmiotów gospodarczych:

Kancelaria Adwokacka proponuje także kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, takich jak spółki osobowe i kapitałowe, przedsiębiorcy indywidualni, czy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.

Obsługa obejmuje zwłaszcza:

 • bieżące doradztwo prawne,
 • opiniowanie oraz przygotowywanie projektów umów i kontraktów różnego typu,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • zastępstwo przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • windykację należności.