Prawo karne

Prawo karne

W sprawach karnych liczy się przede wszystkim szybkość działania, dlatego też niejednokrotnie potrzebnym jest ustanowienie obrońcy lub pełnomocnika (adwokata) w postępowaniu przygotowawczym (Prokuratura, Policja) – tak by jak najszybciej zapoznać się z materiałem dowodowym i przygotować się do czynności procesowych (np. przedstawienia zarzutów, przesłuchania podejrzanego lub przesłuchania świadków). Tym bardziej jest to istotne, gdy w sprawie są stosowane środki zapobiegawcze, w szczególności tymczasowe aresztowanie. Reprezentacja procesowa ma również kluczowe znaczenie – zarówno dla oskarżonego, jak i pokrzywdzonego – na etapie postępowania przed sądem pierwszej instancji (np. rozprawa główna, posiedzenie) oraz sądem odwoławczym (np. apelacja, zażalenie). Decyzja o wyborze dobrego adwokata lub radcy prawnego ma zatem kluczowe znaczenie dla przyszłych losów sprawy.

Adwokat Dawid Zakrzewski z Kancelarii Adwokackiej z Pabianic oferuje szybką pomoc oraz porady prawne w sprawach o przestępstwa, przestępstwa skarbowe lub wykroczenia. W ramach swoich usług adwokat ten zapewnia:

 1. obronę podejrzanego lub działanie jako pełnomocnik pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym (Prokuratura, Policja);
 2. obronę oskarżonego, obwinionego lub przyjęcie funkcji pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym, w tym także apelacyjnym oraz zażaleniowym;
 3. działanie jako pełnomocnik w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie lub też zatrzymanie i tymczasowy areszt;
 4. obronę skazanego w postępowaniu wykonawczym (po prawomocnym wyroku skazującym);
 5. obronę oskarżonego w sprawie o wznowienie postępowania;
 6. działanie jako pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego w sprawie z subsydiarnego aktu oskarżenia lub oskarżyciela prywatnego w sprawie z prywatnego aktu oskarżenia;

Praktyka z zakresu prawa karnego

Praktyka adwokata Dawida Zakrzewskiego z zakresu prawa karnego obejmuje najczęściej reprezentację w sprawach dotyczących następującego rodzaju przestępstw:

 1. przeciwko życiu i zdrowiu – np. ciężki, średni lub lekki uszczerbek na zdrowiu, bójka, nieudzielenie pomocy;
 2. przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji – np. wypadek drogowy, kierowanie w stanie nietrzeźwości;
 3. przeciwko wolności – np. groźby, nękanie, stalking, podszywanie się pod inną osobę;
 4. przeciwko rodzinie i opiece – np. znęcanie się, uchylanie się do alimentów (tzw. niealimentacja);
 5. przeciwko czci i nietykalności cielesnej – np. pomówienie, zniesławienie, zniewaga;
 6. przeciwko działalności instytucji państwowych – np. czynna napaść na funkcjonariusza, znieważenie funkcjonariusza, łapownictwo, przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiązków;
 7. przeciwko wymiarowi sprawiedliwości – np. fałszywe zeznania, fałszywe oskarżenie, pomoc sprawcy przestępstwa (poplecznictwo);
 8. przeciwko porządkowi publicznemu – np. zorganizowana grupa przestępcza lub związek przestępczy;
 9. przeciwko wiarygodności dokumentów – np. podrobienie lub przerobienie dokumentów, poświadczenie nieprawdy, zbycie dowodu tożsamości;
 10. przeciwko mieniu – np. kradzież, kradzież z włamaniem, rozbój, wymuszenie, przywłaszczenie, oszustwo, paserstwo;
 11. przeciwko obrotowi gospodarczemu – np. oszustwo finansowe, oszustwo ubezpieczeniowe, karalne niezaspokojenie roszczeń wierzyciela;

Etap wykonawczy w prawie karnym

Ważnym jest również zapewnienie odpowiedniej pomocy prawnej osobie już skazanej prawomocnym wyrokiem sądu karnego. Prawo karne obejmuje także etap wykonawczy, z którym związane są przede wszystkim takie sprawy dotyczące skazanych, jak:

 1. wydanie wyroku łącznego;
 2. odroczenie wykonanie kary;
 3. przerwa w karze;
 4. warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary;
 5. zezwolenie na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego;
 6. rozłożenie grzywny na raty albo umorzenie kosztów sądowych.

Adwokat Dawid Zakrzewski świadczy w swojej kancelarii adwokackiej pomoc prawną z zakresu prawa karnego dla klientów z Pabianic i nie tylko. Aby dowiedzieć się więcej lub umówić się na konsultację, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną - w tym pod numerem telefonu 662 755 711.

Masz pytania? Zadzwoń +48 662 755 711