Rozwód

Sprawy o rozwód

Dla każdego małżonka sprawa o rozwód stanowi jedną z najpoważniejszych i najistotniejszych spraw w życiu. Trudne, często wielowątkowe stany faktyczne, skomplikowane przyczyny trwałego oraz zupełnego rozkładu pożycia pomiędzy małżonkami, a także konieczność przeprowadzenia skrupulatnego postępowania dowodowego przed sądem rodzinnym, powodują, iż wiele osób decyduje się na skorzystanie z pomocy prawnej adwokata, radcy prawnego lub prawnika.

Adwokat Dawid Zakrzewski udziela kompleksowego wsparcia prawnego w sprawach o rozwód – zarówno gdy małżonek występuje z pozwem o rozwód, jak i gdy został pozwany przez drugiego z małżonków. W ramach prowadzonej sprawy w pierwszej kolejności doradzi on, w jaki sposób najkorzystniej poprowadzić postępowanie, sporządzi pozew, odpowiedź na pozew lub dalsze pisma procesowe, a także będzie reprezentował stronę na rozprawach przed sądem okręgowym.

Postępowanie sądowe o rozwód wiąże się nie tylko z samym rozwiązaniem małżeństwa, ale również z rozstrzygnięciem tak ważnych kwestii, jak na przykład:

 • orzeczenie o winie małżonka za rozkład pożycia albo zaniechanie orzeczenia o winie małżonków
 • uregulowanie władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków, w tym orzeczenie o sposobie jej wykonywania
 • ustalenie kontaktów rodziców z dziećmi
 • zasądzenie alimentów na rzecz dziecka
 • zasądzenie alimentów na rzecz małżonka rozwiedzionego
 • orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków
 • nakazanie eksmisji małżonka ze wspólnego mieszkania
 • orzeczenie o podziale majątku wspólnego małżonków
 • orzeczenie o zabezpieczeniu roszczeń alimentacyjnych na czas trwania procesu o rozwód

Dobry adwokat, radca prawny lub prawnik stanowi niebagatelne wsparcie w sprawie o rozwód lub separację, zwłaszcza gdy małżonkowie mają wspólne niepełnoletnie dzieci i zachodzi konieczność uregulowania kwestii opieki, władzy rodzicielskiej oraz alimentów.

Adwokat z Pabianic podejmuje się także reprezentowania klientów w innych sprawach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Należą do nich w szczególności postępowania:

 • o alimenty
 • o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • o ustalenie kontaktów z dzieckiem
 • o ustalenie kontaktów z wnukiem
 • o separację
 • o unieważnienie małżeństwa, w tym o orzeczenie, który z małżonków zawarł małżeństwo w złej wierze
 • o ustalenie ojcostwa
 • o zaprzeczenie ojcostwa
 • o ustanowienie przez sąd rozdzielności majątkowej, w tym z datą wcześniejszą
 • o nakazanie małżonkowi przyczyniania się do zaspakajania potrzeb rodziny
 • o zarząd majątkiem wspólnym małżonków
 • o ubezwłasnowolnienie

Kancelaria Adwokacka z Pabianic udziela również porad prawnych z zakresu spraw o rozwód oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Adwokat Dawid Zakrzewski świadczy w swojej kancelarii adwokackiej pomoc prawną dla klientów z Pabianic i okolic. Aby dowiedzieć się więcej lub umówić się na konsultację, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną - w tym pod numerem telefonu 662 755 711.

Masz pytania? Zadzwoń +48 662 755 711