Sprawy karno-skarbowe Pabianice

Adwokat Pabianice w sprawach skarbowych

Sprawa skarbowa to nie tylko samo postępowanie kontrolne lub postępowanie podatkowe prowadzone przez organ podatkowy (np. urząd skarbowy lub urząd celno-skarbowym – Krajową Administrację Skarbową). Bardzo często obok tych postępowań wszczynane jest jeszcze postępowanie karno-skarbowe w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Pomoc adwokata lub radcy prawnego z Pabianice, z uwagi na skomplikowane, trudne zagadnienia podatkowe, wydaje się niezbędna, ażeby zapewnić podejrzanemu lub oskarżonemu możliwie najszerszą ochronę przed potencjalnymi, negatywnymi skutkami prawnymi.

Kancelaria Prawna z Pabianice zajmuje się w sprawach karno-skarbowych przede wszystkim takimi kwestiami, jak:

 • czynny żal
 • korekta deklaracji podatkowej
 • dobrowolne poddanie się odpowiedzialności
 • nadzwyczajne złagodzenie kary
 • odpowiedzialność posiłkowa w sprawie karno-skarbowej
 • przepadek przedmiotów lub korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego
 • zgłoszenie interwencji co do przedmiotów podlegających przepadkowi.

Reprezentacja w sprawach karno-skarbowych

Reprezentacja Klienta z Pabianic obejmuje udział adwokata zarówno w czynnościach dochodzenia lub śledztwa prowadzonego przez finansowy organ postępowania przygotowawczego (np. w czynności przesłuchania, przedstawienia zarzutów lub końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania), jak i w postępowaniu przed sądem (np. udział w rozprawach, sporządzanie pism procesowych, w tym zażalenia lub apelacji).

Kancelaria Adwokacka adwokata Dawida Zakrzewskiego zajmuje się sprawami skarbowymi, które obejmują obronę podejrzanych lub oskarżonych w postępowaniach o:

 • przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji
 • przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami
 • przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe przeciwko obrotowi dewizowemu
 • przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych.

Prawnik z Pabianic może również udzielić porady prawnej z zakresu prawa karnego skarbowego.

Adwokat Pabianice – Sprawy karno-skarbowe

Adwokat Dawid Zakrzewski ukończył w 2021 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego z oceną bardzo dobrą studia podyplomowe z zakresu prawa podatkowego, podczas których szczególny nacisk kładziony był właśnie na rozwiązywanie problemów prawnych dotyczących spraw skarbowych. Aby dowiedzieć się więcej lub umówić się na konsultację, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną z Pabianice (u l. Łaska 32
95-200 Pabianice) – w tym pod numerem telefonu 662 755 711.